Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci
O projektu "Zaželi"

Projekt "Zaželi - program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Prijavljuju ga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obaveznia partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci
 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci
 • Područje: Zapošljavanje
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi - Program zapošljavanja žena
 • Naziv projekta: Zaželi - Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci
 • Prijavitelj: Grad Vinkovci
 • Korisnik: Grad Vinkovci
 • Ukupna vrijednost projekta: 6.701.725,88 kn (Europski socijalni fond 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15%)
 • Voditelj projekta: Andrea Vinković
 • Projektni asistent: Ksenija Bagarić
 • Kontakt osoba: Andrea Vinković 032/ 49 33 26
 • Razdoblje provedbe projekta: 01. prosinac 2017. - 31.svibanj 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Vinkovaca.