Objavljeno31.01.2019.

Radni sastanak sa svim ženama zaposlenicama

Dana 30. siječnja 2019. godine održan je radni sastanak sa svim ženama zaposlenicama u okviru projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci“.

Sastanak je održan s ciljem utvrđivanja situacije na terenu i  poboljšanja usluge.

U suradnji sa zaposlenim ženama doneseni su određeni zaključci i poduzete mjere koje će pridonijeti većem zadovoljstvu krajnjih korisnika u okviru projekta.